Compromís per Sant Joan es fa ressò de la demanda d’alumnes de les escoles oficials d’idiomes del País Valencià i presenta una moció perquè l’Ajuntament de Sant Joan  inste la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport a iniciar els tràmits per la realització d’una segona convocatòria per al curs 2013/14 i posteriors.

Són molts els i les alumnes d’Escoles Oficials d’Idiomes del País Valencià  que estan recollint signatures per a sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que regulen la realització d’una segona convocatòria d’exàmens en les proves de certificació que donen dret als certificats expedits per les Escoles Oficials d’Idiomes.

L’ensenyament en les Escoles Oficial d’idiomes es divideix  en tres nivells: bàsic, mitjà i avançat. Per a promocionar del primer nivell al segon es contemplen dues convocatòries en tota l’educació reglada, però en arribar al segon curs de cada nivell i de cada idioma els alumes només compten amb una oportunitat per aprovar i aconseguir la certificació d’idiomes, el que suposa un fet discriminatori, atés que en tota l’educació reglada es compta amb dues convocatòries per superar el curs i perquè, a més a més, en altres comunitats autònomes sí que  es contemplen les dues convocatòries anuals per aconseguir el certificat.