El grup municipal de Compromís a Sant Joan han presentat una moció perquè  l’Ajuntament de Sant Joan impulse un conveni amb el Síndic de Greuges per millorar la protecció dels drets de les persones, de manera que es garantisca  una administració municipal orientada a la ciutadania, que siga eficaç i eficient i que siga també moderna i innovadora”.

Propostes com esta han estat signades per molts ajuntaments valencians que obliga l’equip de govern a comprometre’s a fomentar els canals per a la participació ciutadana, mesurar el grau de satisfacció de la ciutadania amb els serveis ofertats o facilitar les vies per a la recollida i gestió de queixes altres qüestions.

L’Ajuntament ha de remetre en forma i temps al Síndic la informació requerida sobre queixes en tramitació, encomanar a la unitat municipal de Participació Ciutadana la centralització de les relacions del consistori amb el Síndic, així com habilitar una bústia de recollida de consultes i queixes dirigides a la Sindicatura.

 

També es té l’objectiu de col·laborar amb el Síndic de Greuges en la difusió pública de la Institució per facilitar-hi a la ciutadania el seu coneixement i l’accés.