Des de Compromís volem posar damunt la taula la necessitat de comptar amb un projecte per a la policia local que done seguretat a la ciutadania i permeta l’exercici lliure dels drets individuals. Els últims 4 anys han augmentat de manera exponencial les protestes del cos de policia contra el govern tant pel que fa als mitjans de què disposen com per la falta de personal i l’incompliment de les promeses de promoció de personal.

Caldrà resoldre estes reivindicacions laborals només arribar a l’ajuntament. Ara bé, la resolució d’estes reclamacions han d’anar de la mà de la implantació d’un model de Policia Local amb l’objectiu d’aconseguir un servei més eficaç i eficient.

L’actual equip de govern no ha estat capaç de dotar a tot el personal amb el material necessari per a desenvolupar la seua tasca. Només s’han pogut comprar 12 armilles antibales, gràcies a una subvenció de la Generalitat. Això fa que ni el personal femení, ni molts del masculí els facen servir per a l’absència de talles. A més a més, el pressupost per a vestuari s’ha reduït en 18000 €. A final d’estiu, dos vehicles finalitzen la pròrroga per a renovar-los, de manera que cal treballar amb rapidesa per tal de no perdre este nombre de vehicles.

També cal dir, que la plantilla està realitzant un excés d’hores extres per tal de garantir la seguretat a diversos actes per la manca d’una agrupació de Protecció Civil al nostre poble i, en el cas de les hores nocturnes, hi ha hagut un endarreriment en el seu pagament.

Al nostre programa tenim molt clar que cal modernitzar la Policia Local caminant cap a un model proactiu, que s’anticipe als problemes i amb una visió multidisciplinar de la seua labor, intensificant la col·laboració amb els serveis municipals i la societat santjoanera.

Volem una policia de proximitat, més present al carrer i aliada de la ciutadania, que treballe de manera preventiva, millorant la convivència i la sensació de seguretat. Per això tenim les següents propostes al nostre programa:

 • Convocar fòrums sobre Seguretat Ciutadana amb les associacions de veïns, dels comerciants, dels centres educatius, de les associacions juvenils i d’altres que siguen d’interés comunitari amb l’ànim de millorar la detecció de problemes socials i resoldre’ls abans que s’intensifique el conflicte.
 • Millorar la coordinació amb la Guàrdia Civil i la resta de FCSE per a resoldre problemàtiques de drogodependència, inseguretat, ocupacions il·legals i conflictives de vivenda en determinades zones del municipi a través de les Juntes locals de Seguretat.
 • Millorar els accessos al municipi, la senyalètica i adequar per als vianants el centre i el nucli històric.
 • Crear un parc de tràfic amb una aula de formació i potenciar les campanyes d’educació viària.
 • Campanyes de prevenció contra l’assetjament contra les dones en el carrer i els espais públics.
 • Aprovar una ordenança de convivència ciutadana i renovar l’ordenança d’ocupació de via pública.
 • Aprovar l’ordenança de tinença d’animals per tal d’actualitzar-la a les problemàtiques actuals i per a assegurar el manteniment i correcte tractament de les colònies de gats a Sant Joan.
 • Reforçar el grup d’investigacions dedicat a disciplina urbanística, seguiment de violència de gènere, mobilitat, ocupació de via pública…
 • Coordinar el moviment associatiu i veïnal amb la policia local per a millorar la detecció de problemes socials.
 • Aprovar protocols de funcionament per a garantir els drets dels ciutadans i el bon funcionament de la policia local.
 • Implantar la figura de l’agent tutor com a interlocutor amb els serveis socials i fiscalia i promotor dels drets de la infància.
 • Impulsar xarrades de la Policia en col·legis i associacions sobre l’assetjament, la violència masclista, la drogodependència…
 • Creació de l’Agrupació de Protecció Civil mitjançant una campanya de voluntariat i procés de selecció conforme a la normativa autonòmica.
 • Impulsar a través de les xarxes socials la comunicació amb la ciutadania. Crear una aplicació mòbil per a fer tràmits i comunicar-se amb el servei de policia local.