Model de Compromís per a la Policia Local

Des de Compromís volem posar damunt la taula la necessitat de comptar amb un projecte per a la policia local que done seguretat a la ciutadania i permeta l’exercici lliure dels drets individuals. Els últims 4 anys han augmentat de manera exponencial les protestes del cos de policia contra el govern tant pel que fa als mitjans de què disposen com per la falta de personal i l’incompliment de les promeses de promoció de personal.

Continua llegint