El regidor Sergio Agueitos va presentar a la sessió plenària de novembre un escrit on es proposava l’assumpció per part de Diputació i la Mancomunitat de l’Alacantí del manteniment de l’Avinguda Miguel Hernández. Un vial per on passen més de 10.000 vehicles al dia, fet que intensifica el seu deteriorament.

Sant Joan va assumir definitivament el manteniment de l’avinguda en 2015, quan va ser transformada completament en una via urbana. Des d’eixe moment, la Regidoria de Manteniment que gestionava Agueitos, va començar a escometre actuacions de millora i de reparacions de desperfectes, però es preveia que el vial necessitaria una actuació integral en els anys vinents, cosa que el municipi difícilment podria afrontar a soles.

És per això que el regidor de Compromís va proposar al plenari que s’interpel·lara a la Diputació d’Alacant per a incloure una partida als pressupostos de 2018 destinada a la seua millora, en compliment de l’escrit de cessió de 2015 on s’especificava que no estaven exempts del seu manteniment.

 

A més, a causa que l’avinguda és un pas per a molta gent de les poblacions del voltant, Agueitos va animar que s’estudie i s’impulse la possibilitat que siga la Mancomunitat de l’Alacantí qui s’encarregue de proporcionar la conservació al seu pas per Sant Joan.

“Cal destacar que l’avinguda Miguel Hernández és un vial de summa importància perquè ens connecta amb els pobles de la comarca, la ciutat d’Alacant i la platja, però sobretot, perquè potencia l’accés al comerç local. És per això que el manteniment ha de ser constant i ha de garantir el seu bon estat”, va afirmar Agueitos.