Més sostenible, més Sant Joan

Compromís per Sant Joan defén i ha defensat sempre una gestió política responsable, racional i sostenible per aconseguir una millor qualitat de vida de les persones, en un espai habitable que respecte el medi ambient i el patrimoni, que pose les necessitats bàsiques de les persones i que evite el malbaratament econòmic i energètic.

És per això que, tal com apuntàvem al programa electoral -amb el qual vam obtenir la confiança dels santjoaners i santjoaneres-, tenim un compromís amb el nostre municipi en relació al medi ambient. I aquest compromís es plasma, en gran manera, en un programa d’actuació anomenat “+Sostenible, +Sant Joan”, que la Regidoria de Medi Ambient, dirigida pel nostre regidor Sergio Agueitos, ha presentat aquest mes per tal de complir amb les responsabilitats de l’Ajuntament en matèria de reducció d’emissions de CO2 i contribuir a una societat sostenible.

La campanya posa en relleu el concepte de benestar fixant objectius encaminats a millorar la vida de la gent i a conscienciar a la ciutadania en hàbits de vida saludables i sostenibles. Aprofundir en la sostenibilitat és aprofundir en la millora de la qualitat de vida, en aquest benestar. Per tant, fer més sostenible el nostre municipi és fer més Sant Joan.

Sergio Agueitos veu de summa importància complir amb els compromisos en millores en la salut, l’educació, el transport sostenible, l’eficiència energètica o el respecte de l’entorn. Per açò, el pressupost destinat s’ha multiplicat x3 pel que fa a anys anteriors.

Així mateix, aquest propòsit de millores mediambientals ve acompanyat pel compromís adquirit en 2010 amb el Pacte dels Alcaldes, projecte europeu que consisteix en la lluita contra el canvi climàtic mitjançant una major eficiència energètica i l’ús d’energies netes. A través d’aquest programa, Sant Joan està compromés a reduir les emissions de C02 en un 20%, per a l’any 2020, com a resultat d’augmentar en un 20% l’eficiència energètica i cobrir un 20% de la demanda energètica amb energies renovables.

Per aconseguir els objectius, s’ha impulsat aquest projecte que permet anar, tant a curt com a llarg termini, millorant les condicions mediambientals actuals, col·laborant de forma transversal amb aquelles regidories implicades a treballar en la millora del nostre entorn.

Entre les accions més destacades, es troben els programes educatius destinats a les i els alumnes dels centres escolars del municipi, les mesures d’estalvi i bona gestió en les institucions, l’estudi de la peatonalització de carrers del centre històric i la potenciació dels carrils bici, el consum d’energies renovables, els models alternatius de gestió de residus o el programa “Llars verdes” -que cerca l’eficiència energètica en les cases per evitar el malbaratament i obtenir un estalvi en les economies domèstiques-.
Medio Ambiente cartel A3

Règim econòmic dels regidors. Una acte de responsabilitat.

Com és per tots conegut, les darreres setmanes Compromís ha obert un debat sobre el règim econòmic del regidors a l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant.

Com a resultat del pacte d’investidura, se van fixar els sous de regidors i l’alcalde en base a un criteri objectiu com és el Salari Mínim Interprofessional (SMI). Ara bé, resultat del repartiment de dedicacions realitzat per l’alcalde socialista, el regidor d’Hisenda, Llorenç Román, va adonar-se que la partida pressupostària de massa salarial augmentava respecte de la despesa pressupostada per a 2014. Concretament, la partida augmentava en 77.000 euros (de 400.000 a 477.000). D’acord amb el pacte d’investidura, de la rebaixa de sous es dedicarien els diners estalviats a creació d’ocupació i serveis socials; una prioritat indiscutible i un estalvi que amb la proposta inicial d’alcaldia no es produiria.

SousÉs aleshores quan Compromís presentà vàries propostes a la resta de partits del govern per tal de disminuir la partida pressupostària i igualar com a mínim la de 2014 i així no augmentar els diners destinats als sous dels nous regidores i regidores. Lamentablement, no es va arribar a cap acord i vam tindre que rebutjar la proposta socialista en el primer ple de la legislatura.

Després del ple, es va crear una comissió negociadora que va tractar esta qüestió amb la voluntat d’acostar postures. Finalment, s’arribà a la següent proposta:

Personal eventual Alcaldia17000Plens08
Personal eventual (jornada completa)15500Comissions72
Personal eventual (mitja jornada)7500
AnualPaguesMesN. perceptorsTotals
2015 ALCALDE 3.531,781.40142,270.10131,781.40
2015 REGIDOR 100%26,115.00141,865.369235,035.00
2015 REGIDOR 50%13,057.0014932.64452,228.00
319,044.40
Assistències Plens16108.00712096
Assitència comissions1272.0021728
Personal eventual14793,449.00
426,317.40

 

Compromís, al ple de 23 de juliol de 2015, va votar que sí a la proposta consensuada baix una sèrie de consideracions i exigències que creiem necessari fer públiques:

– Va ser acceptada la nostra exigència de retornar competències de la Junta de Govern al Ple per tal d’assegurar una major participació de tots els grups municipals i millorar el debat públic.

– S’ha de tindre en compte que a l’anterior corporació municipal hi havia dos persones remunerades per ser diputats provincials, que cobraven vora els 64.000€/any i que tot i no recollir-se en la partida del pressupost municipal, eixos sous es paguen igualment amb diners dels santjoaners i santjoaneres.

– L’actual equip de govern ha fet i està fent un esforç per racionalitzar la despesa. També hi ha competències que han assumit els propis regidors i l’alcalde.

– Encara que la nostra postura fóra la de no augmentar la partida de la massa salarial, creiem de responsabilitat entendre el mandat de la ciutadania i arribar a un acord que al cap i a la fi disminuix la despesa en 50.000€ respecte de la primera proposta d’alcaldia, garantint la continuació de l’actual govern municipal progressista.

Nosaltres haguèrem apostat per una disminució major, però valorem positivament l’esforç col·lectiu que s’ha fet, tenint en compte que hi ha 2 grups polítics més a la corporació, que el govern és el més plural mai vist a Sant Joan i que en tot moment s’han garantit els drets de l’oposició (assegurant-los un assessor i una dedicació parcial a cadascú), cosa que no se pot afirmar de la legislatura passada.

Així, valorem positivament l’acord aprovat. Un acord i un procés de diàleg que enfortix este govern i que ens allunya de la dictatorial majoria absoluta a la que estàvem acostumats.