Les famílies aconseguixen ser més eficients gràcies a Llars Verdes

El programa ambiental de la Regidoria de Medi Ambient aconseguix reduir més d’un 20% en l’emissió total de CO2. A més, les famílies han experimentat un estalvi significatiu en el consum de llum i aigua.

Llars Verds és una iniciativa que aterrava a Sant Joan per primera vegada el passat mes de novembre gràcies a la Regidoria de Medi Ambient, amb l’objectiu d’aconseguir un canvi en els hàbits quotidians de les famílies participants i possibilitar el desenvolupament d’una vida diària més responsable i sostenible.

Durant sis mesos, un total de 15 famílies empadronades a Sant Joan (40 persones en total) han tingut l’oportunitat de desenvolupar habilitats per a l’optimització dels recursos energètics i així conéixer i comprendre tots els factors que influïxen en l’economia domèstica en relació a l’eficiència energètica.

El programa partia d’una visita a les vivendes, la realització d’enquestes i entrevistes destinades a elaborar propostes d’estalvi personalitzades amb les quals les famílies havien de treballar. A més, Llars Verds ha comptat amb cinc tallers dissenyats per a complir una funció lúdic-formativa mitjançant xarrades i activitats pràctiques. Les sessions estaven plantejades per a aprofundir en els diferents àmbits d’estalvi en el consum, centrats en l’energia, l’aigua, els residus, el consum i la mobilitat. Així mateix, diverses empreses especialitzades en cadascuna de les àrees han format part del procés d’assimilació dels coneixements adquirits en cada sessió i han oferit kits ecològics de regal.

Una vegada finalitzat el programa, s’ha comprovat que els resultats obtinguts han sigut favorables. Després de les propostes de millora i els canvis realitzats en les llars, el consum mitjà d’aigua ha descendit un 24%, la qual cosa suposa un estalvi mitjà en la factura de quasi 8€. En el cas del consum d’energia, s’ha produït una disminució del 10,5% de kwh mitjà de les famílies en comparar les factures entre 2016 i 2017. Però esta baixada no s’ha traduït en una disminució econòmica directa a causa de l’increment en el preu de la factura de llum de principis d’any. No obstant això, el programa ha aconseguit esmorteir la pujada amb un descens en el cost total en un 15%.

Per altra banda, un dels objectius del programa era el de reduir la generació de CO2 en un 10%. A causa de que la seua emissió pot relacionar-se amb el consum de qualsevol de les fonts d’energia i a la despesa d’aigua, els resultats revelen que s’ha produït una baixada en la generació de CO2 d’un 13% i d’un 25% gràcies a la disminució del consum de llum i aigua respectivament.

El regidor de Medi ambient, Sergio Agueitos, afirma que “els resultats ens indiquen que l’actuació i aplicació de mecanismes a favor de la protecció i el manteniment del medi ambient ens permet reduir el cost de la nostra factura. Hem complit els objectius amb resultats favorables i hem aconseguit un augment en el nivell de conscienciació i sensibilització mediambiental de les famílies, la qual cosa ens permet potenciar este programa en els pròxims anys”.

Més sostenible, més Sant Joan

Compromís per Sant Joan defén i ha defensat sempre una gestió política responsable, racional i sostenible per aconseguir una millor qualitat de vida de les persones, en un espai habitable que respecte el medi ambient i el patrimoni, que pose les necessitats bàsiques de les persones i que evite el malbaratament econòmic i energètic.

És per això que, tal com apuntàvem al programa electoral -amb el qual vam obtenir la confiança dels santjoaners i santjoaneres-, tenim un compromís amb el nostre municipi en relació al medi ambient. I aquest compromís es plasma, en gran manera, en un programa d’actuació anomenat “+Sostenible, +Sant Joan”, que la Regidoria de Medi Ambient, dirigida pel nostre regidor Sergio Agueitos, ha presentat aquest mes per tal de complir amb les responsabilitats de l’Ajuntament en matèria de reducció d’emissions de CO2 i contribuir a una societat sostenible.

La campanya posa en relleu el concepte de benestar fixant objectius encaminats a millorar la vida de la gent i a conscienciar a la ciutadania en hàbits de vida saludables i sostenibles. Aprofundir en la sostenibilitat és aprofundir en la millora de la qualitat de vida, en aquest benestar. Per tant, fer més sostenible el nostre municipi és fer més Sant Joan.

Sergio Agueitos veu de summa importància complir amb els compromisos en millores en la salut, l’educació, el transport sostenible, l’eficiència energètica o el respecte de l’entorn. Per açò, el pressupost destinat s’ha multiplicat x3 pel que fa a anys anteriors.

Així mateix, aquest propòsit de millores mediambientals ve acompanyat pel compromís adquirit en 2010 amb el Pacte dels Alcaldes, projecte europeu que consisteix en la lluita contra el canvi climàtic mitjançant una major eficiència energètica i l’ús d’energies netes. A través d’aquest programa, Sant Joan està compromés a reduir les emissions de C02 en un 20%, per a l’any 2020, com a resultat d’augmentar en un 20% l’eficiència energètica i cobrir un 20% de la demanda energètica amb energies renovables.

Per aconseguir els objectius, s’ha impulsat aquest projecte que permet anar, tant a curt com a llarg termini, millorant les condicions mediambientals actuals, col·laborant de forma transversal amb aquelles regidories implicades a treballar en la millora del nostre entorn.

Entre les accions més destacades, es troben els programes educatius destinats a les i els alumnes dels centres escolars del municipi, les mesures d’estalvi i bona gestió en les institucions, l’estudi de la peatonalització de carrers del centre històric i la potenciació dels carrils bici, el consum d’energies renovables, els models alternatius de gestió de residus o el programa “Llars verdes” -que cerca l’eficiència energètica en les cases per evitar el malbaratament i obtenir un estalvi en les economies domèstiques-.
Medio Ambiente cartel A3