L’empresa ASV, propietària del crematori de Sant Joan, ens fa saber hui a través del seu responsable de comunicació què en pensa dels resultats de l’Informe sobre contaminants atmosfèrics que conclou que el crematori de Sant Joan està incomplint la llicència d’activitat.

Protesta de la Plataforma Anticrematori a 2011
Protesta de la Plataforma Anticrematori a 2011

Diuen que “los niveles de cloruros y partículas no superan los límites marcados por la legislación española”, i és cert. El que no vol dir que ells estiguen actuant dins la llei. La seua llicència d’activitat limita eixes emissions i ells les sobrepassen. És com si la legislació espanyola sobre edificació permet trenta pisos i tu en fas quatre, però amb una llicència que només et permet construir un xalet.
El crematori de Sant Joan es va instal·lar on està per un sospitós silenci administratiu, l’administració local i de la Generalitat no van actuar amb rapidesa ni amb tots els instruments que la llei els donava per impedir que una activitat potencialment perillosa s’instal·lara en els voltants d’un hospital, una escola i un nucli poblacional.
Les llicències d’activitat no són un xec en blanc, concreten i limiten l’activitat en base a diferents factors. L’empresa ASV ha incomplit de forma continuada eixa llicència d’activitat i ha mentit a les autoritats basant-se en informes interns. A més, des del món científic i l’OMS es confirma que l’emissió de partícules, un dels paràmetres on es superen els límits permesos al crematori de Sant Joan, són cancerígenes. L’incompliment reiterat dels límits que imposava la llicència, juntament a les noves informacions fan que siga injustificable continuar desenvolupant l’activitat en eixe entorn.
Per això, en l’última reunió de la comissió municipal de seguiment del crematori, ens vam quedar molt sorpresos quan encara no s’havia iniciat cap expedient sancionador per part de l’ajuntament, ni tan sols se n’havia estudiat la possibilitat, i s’estava a l’espera del que digueren les Conselleries de Sanitat i Medi Ambient.
Obligar a l’empresa a implementar les mesures correctores que garantisquen la realització de l’activitat dins els paràmetres autoritzats i fixar la sanció econòmica per la seua infracció continuada són les mesures que previsiblement demandarà l’administració de forma immediata, però no sembla que siguen mesures suficients.
Creiem que hi ha raons objectives que fan necessària la suspensió de l’activitat. El risc cert per a la salut constatat per organismes internacionals, la dificultat tècnica i alt cost econòmic de supervisar l’emissió de contaminants i la mala fe de l’empresa a l’hora de facilitar la informació necessària per a supervisar l’activitat haurien de ser raons suficients per prendre mesures definitives.
“Crematorio” va ser una sèrie de ficció on es vinculava esta activitat a la corrupció política. Qui estiga seguint el “serial” del crematori de Sant Joan pot trobar elements per sentenciar que “la realitat supera la ficció”. Esperem que les promeses electorals del nostre alcalde davant notari, encara que siga excepcionalment, es complisquen i desmentisca als descreguts.

Albert Caturla