Demanem eliminar la Taxa Rosa

Des de Compromís per Sant Joan presentem una proposta per a què els productes d’higiene femenina siguen considerats de primera necessitat i paguen el mínim possible d’IVA. La Taxa Rosa és l’import que exclusivament paguen les dones per la diferència de preu que té en el mercat un producte etiquetat per al públic femení respecte un d’igual però que no porta aquesta etiqueta. És a dir, l’import superior dels productes dirigits a les dones, pel simple fet de ser dirigits a les dones. Continua llegint

Esmena de Compromís als pressupostos municipals

El grup municipal de Compromís per Sant Joan ha presentat una esmena al pressupot municipal a causa de les seues maniobres, senyor Albero, que ha provocat que, a 28 de setembre, el pressupost estiga sense aprovar.

Defensa de l’esmena per part nostre regidor d’Hisenda cap a l’alcalde:

Com tots sabem el pressupost municipal té dos parts principals: la de l’Ajuntament i la que correspon al pressupost de Pycsa. Si no s’aprova el programa de Pycsa, no es pot aprovar el del Ajuntament.

Durant mesos, Compromís ha demanat tant al Consell de Pycsa com a les reunions del grup de govern que es presentara a debat el document, però res va fer. Nosaltres vam tindre que mostrar la nostra preocupació públicament per a que finalment es dignara a fer-ho.

Com l’única persona que té la potestat de fer-ho es vosté, la resta només podien exigir que complira amb la seua obligació. Però durant mesos això no li va preocupar res i va retardar la presentació per una única raó: els resultats de la empresa municipal durant l’any 2016 eren tan roins com en els anys anteriors, amb més de cent mil euros de pèrdues. Pèrdues de les que vosté sí era responsable com a President de la mercantil. I la conseqüència va ser que el programa de Pycsa s’aprovà, a finals de març, amb pressions, esgotant els temps. Sis mesos tard.

A finals del mes de maig, jo, com a regidor d’Hisenda, fart d’esperar que vosté donara el pas endavant, li vaig presentar el projecte de pressupost pactat que incloïa un programa d’inversions per a totes les àrees i que cobria les necessitats mínimes de totes les regidories. Vostè va dir en premsa que en uns dies estaria aprovat perquè només teníem que arribar a alguns acords finals. Inclús es va dir que per a Fogueres el tindriem, perquè, per desgràcia, la potestat d’elevar el document final al Ple Municipal es de vostè. Com explica que mesos desprès declare el contrari?

Nosaltres ho sabem. Vostè va decidir oblidar-se de la seua obligació per aconseguir el seu objectiu: la pujada d’un 8% dels sous dels regidors. Eixa irresponsabilitat va portar a que mentira sobre que no hi havia pressupostos presentats. Una altra mostra de la poca voluntat política de tindre en vigència el pressupost de 2017.

Vosté ha preferit jugar tot aquest temps a fer un pols amb nosaltres, pressionar-nos i imposar modificacions inadequades per a la situació de la caixa municipal, no més per a intentar demostrar que dominava vostè la situació i que el treball de Compromís hi havia que destruir-lo. I sap per què? Per què nosaltres complim amb la nostra obligació i defensem els interessos dels ciutadans, per això la nostra negativa a la pujada de sous ha estat expressada sempre en les reunions del grup de govern. Però no ens vau creure. I aquesta dilació temporal va estar determinada per pressionar-nos fins a l’últim moment per a recolzar-la. Però nosaltres no ens vam deixar sucumbir i eixirem públicament a denunciar-ho.

Eixa pujada va justificar-la amb l’increment del SMI, desprès dient que era una pujada automàtica i, per últim, que era mentira, una invenció nostra, i que mai havia tingut vostè la intenció de fer-ho. Menys mal, que hi ha un anexe de personal firmat pel regidor responsable, el senyor Giner, que si que demostra eixa intenció. Així que no intente enganyar a la gent dient que no es veritat, com ha intentat fer públicament. Abans de fer declaracions públiques de eixe calibre assegure’s que no hi ha papers que pugin deixar-lo en evidencia. Perd vostè tota la seua credibilitat.

I després arriba la traca final que ha propiciat la presentació d’esta esmena: La vaga dels treballadors de la adjudicatària dels serveis de recogita de la brossa.

Anem a vore: si vostè vol vendre que la desconvocatòria es gràcies a la seua intervenció, doncs vosté vorà, però això ni és cert ni s’ho creu ningú. Ara, que vullga imposar una modificació del pressupost basant-se en un conflicte que no en te repercussió pressupostaria, i que ho faça vosté com a principal responsable d’este d’Ajuntament, és una barbaritat i és molt greu.

El conflicte empresa-treballadors està solucionat mitjançant el conveni signat, conveni on l’Ajuntament no té cap responsabilitat. No més es una excusa per a justificar una pujada no pactada i que pretén saltar-se el consens dins del grup de govern.

Una Administració no pot entrar en una negociació entre empresa i treballadors i donar diners públics. I menys quan les parts ja han arribat a un acord i no hi ha perill de una nova vaga.

L’empresa te l’obligació de pagar els seus treballadors i els pressupostos municipals no poden ser utilitzats per això. O la pretensió es fer una modificació de la adjudicació? Llavors, utilitzeu els procediments administratius adequats i arribeu als acords necessaris.

És una vergonya vendre com una millora de la situació laboral dels treballadors uns diners que no estan destinats a eixe propòsit.

Vostè ha aprofitat un conflicte laboral per a donar-li més diners a una empresa incomplidora amb les seues responsabilitats:

Una empresa que va presentar l’oferta més cara de totes les empreses que van participar i que ens costa als santjoaners més de 1.750.000 euros al any.

  • Una empresa que era la que menys llocs de treball ofertava.
  • Una empresa que no ha complit amb les millores que va ofertar i per les quals va guanyar l’adjudicació: un ecoparc o la recuperació de pous tradicionals per al reg públic, entre altres.
  • Una empresa de la que els veïns de Sant Joan es queixen habitualment, neteja dels carrers, estat dels contenidors etc..

A més, es demostra un desconeixement total del plec de la adjudicació. Per què si no la regidora responsable de l’àrea demana diners per a fer un estudi de com fer el Ecoparc? Sembla mentida que siguen tan torpes quan eixa és una obligació que ha de complir l’adjudicatària.

Si el que es vol es una modificació del contracte per a millorar i augmentar els serveis, les coses han de fer-se amb diàleg, consens i mitjançant els procediments pertinents, i no imposant amb autoritarisms.

Tot açò ha provocat que a finals de setembre el pressupost estiga sense aprovar i resulta que vosté s’atreveix a dir que els culpables som nosaltres. Però la gent no es tonta, senyor Albero. Nosaltres, amb molt de treball hem preparat uns comptes que cobreixen les necessitats municipals i l’únic que fem es negar-nos a uns canvis interessats que s’han volgut imposar sense negociació.

Per què, què ha fet vostè per a elevar el pressupost al Ple en temps i forma? Ho ha retardat per a imposar una pujada immoral dels sous dels regidors i, desprès,  vista la impopularitat de la mesura, la ha negada. O ¿ és que s’ha esperat des de el mes de maig perquè sabia que anava a convocar-se una vaga en setembre per ficar-li ma al pressupost i desviar 50.000 euros com vostè vullguera?

Al final, sembla que la seua intenció era menysprear el nostre treball, però sobretot, als treballadors i treballadores i als nostres veïns i veïnes per amagar la seua falta de lideratge i responsabilitat política dins de l’Ajuntament.

Per últim, vull demanar el vot de totes i tots els regidors per a la nostra esmena. Una esmena que fa honor al consens i que compleix les necessitats per a gestionar responsablement este Ajuntament. Estar en contra o abstenir-se d’esta esmena és acceptar una forma de treballar excloent, deshonesta i immoral.

No aprovar l’esmena que presentem hui ací no sols significa premiar a una empresa que rep molts diners per un servei incomplidor, sinó que, el que és més greu, significa recolzar l’autoritarisme, les pressions i les imposicions que no responen als interessos públics i que són inadmissibles en un govern plural.