Unanimidad en las propuestas de Compromís

El grupo municipal Compromís per Sant Joan ha mostrado su apoyo a la causa saharaui con una declaración institucional aprobada en la última sesión plenaria de Sant Joan. La propuesta presentada por el concejal Sergio Agueitos pretende reafirmar la necesidad de apoyar las políticas de cooperación e impulsar desde el gobierno local y desde asociaciones civiles aquellas iniciativas que den a conocer su realidad. Continua llegint

Compromís porta a ple el debat de la pobresa energètica i les “clàusules sòl”

El nostre grup va presentar a la sessió plenària de febrer una moció per instar el Govern a liderar una reforma del sector elèctric encaminada a un sistema energètic sostenible, que establisca el caràcter de servei públic i garantisca el dret ciutadà a uns subministraments bàsics.

El portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Sant Joan, Llorenç Román, va declarar que les paraules del ministre d’Energia eren inadmissibles a l’hora d’atribuir la pujada del preu de l’electricitat tan sols a causes meteorològiques, quan tots sabem que és un mecanisme d’extracció de rendes en un mercat captiu i de recaptació d’ingents beneficis a costa dels consumidors.

L’encariment reiterat del preu i l’increment de la pobresa energètica se suma al maltractament de les renovables, cosa que fa necessària una reforma destinada a la promoció de l’autoconsum i que done entrada a petits i mitjans productors que utilitzen exclusivament tecnologies de generació a partir de fonts renovables.

Així mateix, es va presentar una segona moció sobre les “clàusules sòl” que exemplifiquen un abús del mercat financer dins dels contractes hipotecaris. Es tracta d’unes clàusules abusives que imposen un índex mínim per al pagament d’interessos, de manera que si l’índex de referència baixa per sota d’un determinat nivell, la persona afectada no pot beneficiar-se d’aquesta reducció dels interessos.

Este tipus d’actuacions han evidenciat una carència de transparència que han premés que el TJUE dictamine la retroactivitat total de les “clàusules sòl”. Però la resposta del govern espanyol ha sigut anunciar la creació d’un codi de bones pràctiques d’adhesió voluntària per part de les entitats financeres, mesura que respon una volta més als interessos de les empreses, sense cap tipus d’intervenció en defensa de les persones afectades.

Davant aquesta violació de la tutela judicial, el grup Compromís demanava amb l’escrit que, com a mínim, el Banc d’Espanya aplique mesures de supervisió a les entitats financeres i assegurar la correcta gestió de la devolució dels imports generats per les clàusules sòl per a evitar que es repetisquen vulneracions de drets en un futur.

Ambdues mocions van ser aprovades per unanimitat per tots els grups municipals.