Propuestas para acabar con las contrataciones “a dedo”

Compromís aprueba este mes una moción que busca un modelo abierto y corresponsable de la empresa municipal PYCSA con el objetivo de prestar una contratación accesible y transparente, asegurando una gestión eficiente de los servicios. Una propuesta que se presentó en el mes de noviembre al resto de la corporación con el fin de poner en común los acuerdos y trabajar conjuntamente en la mejora de la gestión de la entidad, cita a la que no acudieron los concejales socialistas ni los de EU. Continua llegint

La nostra aposta en dos anys

Eixim al carrer a explicar la nostra gestió a l’Ajuntament de Sant Joan. Han estat més de 2 anys de polítiques valentes, d’una aposta per la bona gestió, una ciutat sostenible i per a les persones i per la diversitat dins de la igualtat. Continuarem treballant per això i molt molt més!


Règim econòmic dels regidors. Una acte de responsabilitat.

Com és per tots conegut, les darreres setmanes Compromís ha obert un debat sobre el règim econòmic del regidors a l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant.

Com a resultat del pacte d’investidura, se van fixar els sous de regidors i l’alcalde en base a un criteri objectiu com és el Salari Mínim Interprofessional (SMI). Ara bé, resultat del repartiment de dedicacions realitzat per l’alcalde socialista, el regidor d’Hisenda, Llorenç Román, va adonar-se que la partida pressupostària de massa salarial augmentava respecte de la despesa pressupostada per a 2014. Concretament, la partida augmentava en 77.000 euros (de 400.000 a 477.000). D’acord amb el pacte d’investidura, de la rebaixa de sous es dedicarien els diners estalviats a creació d’ocupació i serveis socials; una prioritat indiscutible i un estalvi que amb la proposta inicial d’alcaldia no es produiria.

SousÉs aleshores quan Compromís presentà vàries propostes a la resta de partits del govern per tal de disminuir la partida pressupostària i igualar com a mínim la de 2014 i així no augmentar els diners destinats als sous dels nous regidores i regidores. Lamentablement, no es va arribar a cap acord i vam tindre que rebutjar la proposta socialista en el primer ple de la legislatura.

Després del ple, es va crear una comissió negociadora que va tractar esta qüestió amb la voluntat d’acostar postures. Finalment, s’arribà a la següent proposta:

Personal eventual Alcaldia17000Plens08
Personal eventual (jornada completa)15500Comissions72
Personal eventual (mitja jornada)7500
AnualPaguesMesN. perceptorsTotals
2015 ALCALDE 3.531,781.40142,270.10131,781.40
2015 REGIDOR 100%26,115.00141,865.369235,035.00
2015 REGIDOR 50%13,057.0014932.64452,228.00
319,044.40
Assistències Plens16108.00712096
Assitència comissions1272.0021728
Personal eventual14793,449.00
426,317.40

 

Compromís, al ple de 23 de juliol de 2015, va votar que sí a la proposta consensuada baix una sèrie de consideracions i exigències que creiem necessari fer públiques:

– Va ser acceptada la nostra exigència de retornar competències de la Junta de Govern al Ple per tal d’assegurar una major participació de tots els grups municipals i millorar el debat públic.

– S’ha de tindre en compte que a l’anterior corporació municipal hi havia dos persones remunerades per ser diputats provincials, que cobraven vora els 64.000€/any i que tot i no recollir-se en la partida del pressupost municipal, eixos sous es paguen igualment amb diners dels santjoaners i santjoaneres.

– L’actual equip de govern ha fet i està fent un esforç per racionalitzar la despesa. També hi ha competències que han assumit els propis regidors i l’alcalde.

– Encara que la nostra postura fóra la de no augmentar la partida de la massa salarial, creiem de responsabilitat entendre el mandat de la ciutadania i arribar a un acord que al cap i a la fi disminuix la despesa en 50.000€ respecte de la primera proposta d’alcaldia, garantint la continuació de l’actual govern municipal progressista.

Nosaltres haguèrem apostat per una disminució major, però valorem positivament l’esforç col·lectiu que s’ha fet, tenint en compte que hi ha 2 grups polítics més a la corporació, que el govern és el més plural mai vist a Sant Joan i que en tot moment s’han garantit els drets de l’oposició (assegurant-los un assessor i una dedicació parcial a cadascú), cosa que no se pot afirmar de la legislatura passada.

Així, valorem positivament l’acord aprovat. Un acord i un procés de diàleg que enfortix este govern i que ens allunya de la dictatorial majoria absoluta a la que estàvem acostumats.

Les coses clares

A finals d’octubre van fer unes preguntes a la regidoria de Cultura sobre l’activitat del Museu Fernando Soria. Ahir van rebre la resposta que pràcticament es limita a transcriure les paraules de la Fundació com si la regidoria no tinguera res a dir, però que es gasta almenys 100.000 euros en l’entitat privada.
Entre altres coses preguntàvem pel nombre de visitants, canvis en el personal i si el president de la Fundació i Patronato té l’autorització del Protectorat de Fundacions de la Conselleria Valenciana de Justícia i Benestar Social per a tindre asignat un sou.
A esta última qüestió la resposta es: “Mucho nos ha sorprendido esta pregunta y muchas son las lecturas que se pueden hacer. Entre otras están el desconocimiento y la posible desconfianza en las personas que integran el Patronato de la Fundación Fernando Soria”.
Endevinem un to de sentiment ofés. Però es pot sentir ofés perquè li demenem comptes, qui en estos quatre anys ha rebut 225.000 euros només en subvencions de l’Ajuntament, qui com a justificant presenta entre altres el seu sou, de més de 1.500 € al mes, i els 15.000 que se’n va emportar la seua parella en 2011, qui manté la seu del Museu en un edifici públic i Museu F.S.on el manteniment es a carrec dels diners públics, qui contracta a qui vol i com li dóna la gana, qui no informa dels canvis que es produïxen ni de les visites mensuals com ho hem demanat en més d’una ocasió.
Doncs senyors de la Fundació, nosaltres no desconfiem, nosaltres preguntem perquè no tenim la informació. Nosaltres preguntem i defensem el patrimoni del poble perquè els diners del pressupost municipal són de totes i tots i si el grup de govern no ho fa, ací estè Compromís per vetlar pels interessos públics, perquè és el nostre compromís amb la ciutadania.

Xavier Sala, regidor del grup municipal Bloc-Compromís.