Les famílies aconseguixen ser més eficients gràcies a Llars Verdes

El programa ambiental de la Regidoria de Medi Ambient aconseguix reduir més d’un 20% en l’emissió total de CO2. A més, les famílies han experimentat un estalvi significatiu en el consum de llum i aigua.

Llars Verds és una iniciativa que aterrava a Sant Joan per primera vegada el passat mes de novembre gràcies a la Regidoria de Medi Ambient, amb l’objectiu d’aconseguir un canvi en els hàbits quotidians de les famílies participants i possibilitar el desenvolupament d’una vida diària més responsable i sostenible.

Durant sis mesos, un total de 15 famílies empadronades a Sant Joan (40 persones en total) han tingut l’oportunitat de desenvolupar habilitats per a l’optimització dels recursos energètics i així conéixer i comprendre tots els factors que influïxen en l’economia domèstica en relació a l’eficiència energètica.

El programa partia d’una visita a les vivendes, la realització d’enquestes i entrevistes destinades a elaborar propostes d’estalvi personalitzades amb les quals les famílies havien de treballar. A més, Llars Verds ha comptat amb cinc tallers dissenyats per a complir una funció lúdic-formativa mitjançant xarrades i activitats pràctiques. Les sessions estaven plantejades per a aprofundir en els diferents àmbits d’estalvi en el consum, centrats en l’energia, l’aigua, els residus, el consum i la mobilitat. Així mateix, diverses empreses especialitzades en cadascuna de les àrees han format part del procés d’assimilació dels coneixements adquirits en cada sessió i han oferit kits ecològics de regal.

Una vegada finalitzat el programa, s’ha comprovat que els resultats obtinguts han sigut favorables. Després de les propostes de millora i els canvis realitzats en les llars, el consum mitjà d’aigua ha descendit un 24%, la qual cosa suposa un estalvi mitjà en la factura de quasi 8€. En el cas del consum d’energia, s’ha produït una disminució del 10,5% de kwh mitjà de les famílies en comparar les factures entre 2016 i 2017. Però esta baixada no s’ha traduït en una disminució econòmica directa a causa de l’increment en el preu de la factura de llum de principis d’any. No obstant això, el programa ha aconseguit esmorteir la pujada amb un descens en el cost total en un 15%.

Per altra banda, un dels objectius del programa era el de reduir la generació de CO2 en un 10%. A causa de que la seua emissió pot relacionar-se amb el consum de qualsevol de les fonts d’energia i a la despesa d’aigua, els resultats revelen que s’ha produït una baixada en la generació de CO2 d’un 13% i d’un 25% gràcies a la disminució del consum de llum i aigua respectivament.

El regidor de Medi ambient, Sergio Agueitos, afirma que “els resultats ens indiquen que l’actuació i aplicació de mecanismes a favor de la protecció i el manteniment del medi ambient ens permet reduir el cost de la nostra factura. Hem complit els objectius amb resultats favorables i hem aconseguit un augment en el nivell de conscienciació i sensibilització mediambiental de les famílies, la qual cosa ens permet potenciar este programa en els pròxims anys”.

Seamos sensatos. Seamos responsables

Después de tener a disposición el presupuesto desde principios de año, nos sorprende que existan portavoces que afirmen no conocer el contenido del documento. No sabemos si es un despiste o fruto del desinterés. Pero una cosa está clara: lo que se ha presentado no es un borrador, son los presupuestos municipales de 2017 que ahora se encuentran en manos del alcalde para proceder a su aprobación. Un documento que ha sido contrastado durante meses con el resto de grupos, que cuenta con el respaldo de los técnicos y que supone la única propuesta posible que garantiza el buen funcionamiento de todas las áreas.

Más sorprendentes son aun las declaraciones de la portavoz de EUPV que lanza sin ningún tipo de pudor que los presupuestos no están consensuados con nadie. ¿Acaso no tiene recuerdo alguno de las reuniones que se han celebrado regularmente desde el mes de enero?

El área de Cultura es una de las más beneficiadas con la aprobación de los presupuestos. La sentencia que obliga el pago de 60.000 euros a la SGAE está contemplada con una partida que proviene del fondo común. Al realizar el pago con anterioridad a la aprobación del presupuesto, se ha tenido que hacer desde las cuentas de Cultura, quedando a cero por haber consumido la totalidad del importe de sus partidas en febrero. Con la aprobación del presupuesto, vuelve a disponer de ese dinero. No nos vale que eluda responsabilidades y mucho menos que las haga recaer sobre otros.

Asimismo, sobre el uso común de la Casa de Cultura y sus servicios, sólo hay que recordar que la mayoría de las áreas ponen a disposición partidas en beneficio al conjunto del consistorio, como la Limpieza o la brigada de Obras y Mantenimiento. Las concejalías no son compartimentos estancos y su gestión trasversal debe traducirse en beneficio a los ciudadanos. No podemos convertir las concejalías en Reinos de Taifas.

Por lo que respecta a las dudas sobre las partidas de Movilidad que le genera al portavoz del grupo socialista, debemos indicarle que no hay ningún error. Hemos visto en reiteradas ocasiones como la responsable del área de transporte se autoproclamaba concejala de Movilidad, pero este hecho no le otorga dicha delegación. La Concejalía de Movilidad no existe. Las competencias relacionadas en este terreno se han hallado siempre bajo la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente. Obviamente, la movilidad no se puede desligar del modelo de ciudad desde el que se trabaja y la apuesta sostenible por el municipio. Documentos tan importantes como el PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible) se han confeccionado desde estas áreas y actividades como la Semana de la Movilidad se han organizado siempre desde Medio Ambiente. Repetir una mentira supone un engaño y genera confusión a la ciudadanía, además de constituir una deslealtad al documento firmado por PSOE y Compromís del reparto de competencias.

Finalmente, con respecto a la deuda, en ningún momento se pretende adelantar tal y como quieren dar a entender los socialistas. Si ellos pretenden retrasar el pago de la deuda, significaría pagar más intereses. ¿Cuál es la apuesta socialista exactamente? ¿Endeudarnos más para pagar más a los bancos? Nosotros apostamos por cumplir la legislación y no caer en errores que al final nos abocan a pagar más y a limitar nuestras inversiones y servicios.

Tras meses y meses esperando que el resto de grupos tuvieran el más mínimo interés en la aprobación de los presupuestos, hemos presentado la propuesta definitiva. De hecho, según muestran las declaraciones de estos últimos días, es satisfactorio por parte de todos los portavoces, por lo que determinadas declaraciones nos han parecido gratuitas, fuera de lugar, y con el único objetivo de tirar balones fuera. Somos conscientes de que se ha demorado mucho esta situación, pero debemos tener en cuenta que la responsabilidad de su aprobación es de todos.

“Si anem a comprometre els pressupostos municipals de Sant Joan, s’ha d’actuar responsablement”

Apostar per l’activitat musical al municipi és apostar per enfortir la nostra tradició cultural. Des de l’Ajuntament de Sant Joan som conscients de la seua importància i donem suport anualment a una activitat que ens aporta una riquesa immaterial que fa de Sant Joan un referent musical.

Davant la petició de la societat per trobar un espai d’acord a la seua activitat, poc s’ha fet al respecte. A banda de vendre-ho a so de bombo i platerets, gens se sap de dades que asseguren que la proposta és viable, que obté el suport tant dels grups polítics com de la ciutadania o que té rendibilitat social (i econòmica); tot açò, sota criteris de transparència i participació.

Tampoc se sap on estan els moviments que compleixen amb la política d’inversions consensuada i responsable -requisit fonamental signat en el pacte d’investidura per a la formació d’este govern-, en el qual s’especificava que qualsevol inversió ha de tenir garantida la viabilitat econòmica i social mitjançant un estudi, amb una exposició d’ingressos-despeses real i de la seua aportació al ben comú.

La Casa de la Música suposaria una inversió de quasi dos milions de fons públics. Si anem a comprometre els pressupostos municipals de Sant Joan d’esta manera, s’ha d’actuar responsablement, i més davant les deficiències d’infraestructures que venim patint i que s’han evidenciat amb les darreres pluges.

És per açò que des del grup municipal Compromís sol·licitem la creació d’una comissió per a què la Casa de la Música no es quede simplement als titulars i, sobretot, per a evitar que es convertisca en la nova UCAM -invertint els recursos dels sanjoaners i santjoaneres en un projecte fantasma-.

Volem mantenir els principis de transparència en totes les actuacions que el consistori emprenga, tal com ens vam comprometre a fer; així com analitzar

les possibilitats de passar a consulta ciutadana qualsevol despesa que comprometa el pressupost municipal a mitjà o llarg termini.

Amb esta comissió plantegem la participació de tots els grups polítics, la intervenció de la Sociedad Musical la Paz com a principal interessat així com associacions culturals i tècnics municipals a disposició per fer una valoració de la futura demanda, les necessitats de condicionament segons les dimensions de l’activitat, la viabilitat tant en la seua construcció com en el seu manteniment i subsistència, o les responsabilitats de les parts implicades.

Reduir el projecte musical a la construcció d’un edifici és una falta de respecte cap als músics i la ciutadania, i és la mateixa política cultural que ha fet sempre el Partido Popular. És per això que hem d’estudiar les dades d’interés i valorar totes les oportunitats. Després, si escau, parlarem de modificacions puntuals.

Una proposta amb la qual des de Compromís volem assegurar una actitud responsable i competent davant un projecte milionari que afecta la ciutadania, apostant per una Cultura de qualitat i deixant enrere les decisions sense consens a les quals estàvem acostumats.

Energia 100% renovable

Gràcies a la nova adjudicació que la Regidoria d’Energia i Aigua ha dut a terme, Sant Joan fa un pas important en matèria de sostenibilitat. El subministrament elèctric de l’enllumenat públic i les dependències municipals de Sant Joan passarà a ser d’origen 100% renovable a partir de l’1 de març.

La nova subministradora, Aura Energia, és una companyia dedicada a la comercialització d’electricitat d’origen renovable que compta amb el certificat emés per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que assegura que el 100% de l’energia és neta amb 0% emissions de CO2 i 0% de residus radioactius.

Este fet se suma l’estalvi que en últim any s’ha aconseguit a través de les actuacions destinades a reduir l’impacte econòmic i mediambiental de la despesa d’electricitat. El canvi de sistemes d’il·luminació dels edificis públics ha suposat en 2016 un estalvi energètic de 126.349,53 KWh reduint les emissions de CO2 en 48.644,57 kg, la qual cosa es tradueix en un estalvi econòmic de 23.533,86 €.

El regidor de l’àrea, Sergio Agueitos, ha expressat la necessitat d’apostar per energies no contaminants que no solament suposen un estalvi econòmic, -127.000 € amb el nou plec- sinó que van encaminades cap a un model energètic sostenible que no atempta contra el medi ambient i que repercuteix directament en el benestar de la ciutadania.

“Donde dije digo…” o quan el PP no s’aclara

El Partit Popular ja no sap com poder negar-se a les iniciatives que portem endavant dins de l’Ajuntament, per això ara no recolzen els pressupostos del 2017 amb el discurs de què són ficticis, quan ells van proposar el mateix procediment per a fer front el pagament de La Font. No se’n recorden o no volen acordar-se? Mira el vídeo i sorprèn-te!

Horts Urbans

Les Regidories de Joventut i Medi Ambient que porten els nostres companys Alba Lledó i Sergio Agueitos, posen en marxa un taller d’hort urbà del 22 d’octubre al 17 de desembre, amb la finalitat d’acostar les tècniques bàsiques d’una agricultura ecològica a les possibilitats que ens permet la vida a la ciutat.

El projecte “Hort Urbà Ecològic” té com a objectiu transformar la relació que el ciutadà de Sant Joan té amb el seu territori, facilitant l’accés a l’agricultura d’una forma pràctica. Així mateix, es vol fer una labor pedagògica donant a conéixer els beneficis de l’agricultura ecològica, tant directament sobre l’alimentació humana com indirectament sobre la contaminació del planeta, i així sensibilitzar sobre la cura mediambiental, posar en valor la terra i recuperar el paisatge d’horta del nostre municipi.

Esta iniciativa no pretén realitzar un aprenentatge des d’una visió teòrica, sinó que el seu funcionament es basa en sessions dinàmiques que inclouen parts explicatives amb altres pràctiques. Per això, es realitzarà una planificació per organitzar l’hort segons els principis d’agricultura ecològica -que comporta una menor alteració mecànica del terreny que l’agricultura tradicional i, per tant, un major manteniment del carboni al sòl-.

Com és sabut, el terme municipal de Sant Joan ha albergat durant la seua història una rica horta que es distribuïa per la pràctica totalitat del territori connectant-se amb els municipis limítrofs en un entramat de camins i camps de cultiu. No obstant això, la seua població s’ha anat transformat en una societat completament urbana on la relació dels veïns amb l’horta és quasi inexistent.

Hui en dia existeix una voluntat per part de la ciutadania de recuperació del contacte amb la terra, fet que ha propiciat una sèrie d’iniciatives en diferents centres educatius i associacions en este sentit. És per açò que les regidories de Joventut i Medi Ambient han volgut fomentar esta pràctica mitjançant un taller que pretén ser una introducció a l’hort urbà per proporcionar eixe contacte directe, potenciant les activitats sostenibles a l’aire lliure i incentivant la cohesió social mitjançant la convivència dels veïns i veïnes que s’animen a participar.

Per altra banda, amb la col·laboració de Comerç, s’ha volgut donar un impuls al Mercat de la Terra Arrels, un mercat que proporciona una oferta molt interessant de productes de temporada artesanals, agroecològics i típics de la nostra zona. A més, gràcies a les grans possibilitats que ofereix una producció pròpia i ecològica, el mercat ha volgut anar més enllà i oferir a partir d’este cap de setmana activitats gratuïtes relacionades amb l’horta que es desenvoluparan en diferents mesos.

Així mateix, s’han programat tallers per a fer horts en balcons entre altres a desembre i gener, perquè és fonamental donar a conéixer les possibilitats que tenim al nostre voltant per crear espais verds de forma domèstica i aprofitar els recursos per a fer-ho de la manera més ecològica, respectuosa i amable.

 

Medi Ambient t’anima a participar en Llars Verdes

Llars Verds és un projecte ambiental domèstic destinat als i les habitants de Sant Joan, amb una atenció personalitzada que busca crear llars més ecològiques per aconseguir una reducció de les emissions de CO2, una disminució del consum d’aigua i un estalvi tant energètic com econòmic.

llars-verdes-cartelwebLa Regidoria de Medi Ambient de Sant Joan llança este programa que té com a principal objectiu aconseguir un canvi en els hàbits quotidians per possibilitar el desenvolupament d’una vida diària més responsable.  Es realitzarà un acompanyament de famílies en les seues vides domèstiques per proporcionar mecanismes amb els quals analitzar i millorar els usos més habituals a les nostres cases. “És un programa d’atenció individualitzada a cada llar i amb el qual pretenem conscienciar a la població que els hàbits de vida més sostenibles repercuteixen també en una millora de la qualitat de vida i de l’economia familiar” afirma el regidor, Sergio Agueitos.

“Llars Verds” es desenvoluparà entre octubre del 2016 i maig del 2017. En aquest període de temps s’oferirà per l’Ajuntament un servei d’atenció personalitzada per a la resolució de dubtes, una auditoria particular de l’habitatge, un quit per renovar elements de la llar i fer-la més eficient i cinc tallers temàtics (Aigua, Residus, Energia, Consum i Mobilitat). Estos tallers s’adaptaran també als més petits i les més petites, de manera que esta sensibilitat per l’entorn es treballe per tots components de les famílies.

Este programa municipal està emmarcat en el “Repte de les 100 tones pel Clima” establert per la Generalitat Valenciana i que persegueix reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle produït en els habitatges. La regidoria anima a participar en aquest projecte pioner a la comarca de l’Alacantí i que “posa l’administració al servei de santjoaners i santjoaneres perquè milloren els seus hàbits de vida, fent-los més sostenibles i més respectuosos amb el nostre entorn” finalitza Agueitos.