Moció pel rescat de l’AP7

Autopista AP7

Autopista AP7

Al ple ordinari de maig vam presentar una moció per demanar que s’allibere l’AP7, amb els següents arguments:

El passat 9 d’abril, el Ple de les Corts Valencianes ha aprovat una proposició no de llei per donar suport a la posició del Ministeri de Foment de no prorrogar el 2019 la concessió de l’autopista AP-7 entre Tarragona i Alacant, manifestada pel Secretari General del Ministeri de Foment arran d’una visita realitzada pels grups municipals de l’Ajuntament d’Oliva.

Tanmateix, Isabel Bonig, Consellera d’Infrastructures, Territori i Medi Ambient, apuntà, tot seguit, la possibilitat que s’establira alguna mena de cànon pel seu ús a partir de la finalització de la concessió.

Algunes poblacions han de pagar un alt preu per la construcció d’infraestructures, Sant Joan amb la construcció de l’AP7 va patir un greu impacte sobre el seu territori que ha limitat el seu desenvolupament, a més d’afectar a béns públics i privats de forma greu. A més, l’AP-7 potser haja estat un dels símbols més evidents de la discriminació de l’estat espanyol envers el poble valencià, condemnat a pagar i callar durant cinquanta anys per desplaçar-se, mentre altres comunitats autònomes han gaudit d’autovies gratuïtes. Recentment, a més, es parla de la possibilitat de rescatar-ne algunes (sobretot les radials de Madrid) clarament deficitàries.

La seua existència, que s’ha perllongat gràcies a les tres pròrrogues realitzades a la concessionària per governs d’UCD (1982), PSOE (1986) i PP (1997), ha suposat una càrrega econòmica per a la ciutadania valenciana i una mena d’impost encobert per a les nostres empreses, com han demostrat nombrosos estudis.

L’anunci de la fi de la concessió l’any 2019 és una bona notícia. Però insuficient.

Pels motius abans esmentats, el Grup Municipal de Compromís presenta al Ple de l’Ajuntament, per tal de debatre i, si escau, aprovar, els següents:

PRIMER.- L’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant insta el Consell de la Generalitat Valenciana a garantir que el sistema de peatge actual no serà substituït per cap altre, de manera que l’AP7 esdevinga absolutament gratuïta a la fi de l’actual concessió.

SEGON.- L’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant demana al Ministeri de Foment que, abans que altres autopistes anunciades, rescate de manera immediata els trams de l’AP7 que poden actuar de ronda de circumval·lació allí on no hi cap construïda, alleugerint així de trànsit els nombrosos municipis valencians que el pateixen i augmentant el benestar i la seguretat dels seus habitants, al mateix temps que faria innecessari la ampliació de l’autovia A70 que afecten de manera tan directa al nostre municipi, per la qual cosa demanem la supressió de les noves afeccions.

TERCER.- L’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant demana al Ministeri de Foment que estudie les mesures adequades per minorar el perjudici que provoca el pagament del peatge a persones i  empreses que utilitzen habitualment esta infraestructura mentre siga efectiu el peatge.

QUART.- Que la cobert de l’autovia no continue suposant un devastador impacte paisatgístic i sobre les possibilitats de desenvolupament del nostre municipi i, d’igual manera que s’han realitzat operacions de “maquillatge” en períodes electorals, s’arribe a acords amb el Ministeri de Foment per la seua completa adequació.

CINQUÈ.- Donar compte dels presents acords a la Mesa de les Corts Valencianes i els seus grups parlamentaris, la Conselleria d’Infrastructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Foment del Govern d’Espanya.

No a la incineradora provincial a la nostra comarca.

xixona-oponeAl ple ordinari de maig vàrem presentar una moció per demanar que no s’instal·le la incineradora provincial a la nostra comarca.

La planta de tractament de residus de Pedra Negra a Xixona va obrir el 2003 i des de ben prompte ha rebut residus de zones alienes a l’àrea a la qual dóna servei. Des del Baix Segura, el Baix Vinalopó, la Marina Alta, la Marina Baixa i des de les províncies de València i Castelló han arribat residus a Xixona, reduint-se la seva vida útil a uns tres o quatre anys, quan estava previst que arribara a 2033.

A més, des de la seua posada en marxa les quantitats de residus reciclats han estat ínfimes, tot i haver comptat amb fons europeus destinats a la construcció d’unes instal·lacions que, teòricament, en garantien un tractament adequat.

El desistiment en les seues funcions de les empreses que tenen atorgada la gestió de la planta, Vaersa i Cespa, ha fet que es col•lapse i ara es plantege com a única eixida viable la incineració.

La gestió dels residus ha de ser integral. La reducció en origen, el seu retorn a la cadena productiva com a matèria primera, en la fase de consum aconseguir reduir, reutilitzar i separar, aplicar polítiques que penalitzen les males pràctiques i bonifiquen els tractaments adequats. El correcte tractament genera ocupació, redueix l’impacte mediambiental i potencia un sector de futur. En eixe context la incineració seria la fase final d”una quantitat mínima de residus.

Per tot això, es prengueren els següent acords:

PRIMER.- El Ple Municipal de Sant Joan d’Alacant s’oposa a la instal·lació d’una macroplanta de caràcter provincial per incinerar residus sòlids urbans a la comarca de l’Alacantí.

SEGON.- L’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant demana a la Conselleria de Medi Ambient que potencie polítiques de tractament integral de residus per generar ocupació, reduir l’impacte mediambiental i potenciar un sector de futur com són les empreses ambientals.

TERCER.- Es donarà compte del present acord a la Conselleria de Medi Ambient en el termini d’un mes.

Aquesta moció es va aprovar per unanimitat.

Les targetes Bono Or se renoven el 23 de maig

Bono Or

Bono Or

Com el 29 de gener es va aprobar l’Ordenança que regula la concessió de la Targeta Bono Or i, segons ens ha informat el mateix Ajuntament, pocs usuaris s’han assabentat de la necessitat d’adaptar-se a la nova normativa, demanem l’ampliació del termini de vigència de l’anterior targeta Bono Or, doncs el 23 de maig deixaran de funcionar les no expedides conforme la nova regulació.
Des de Compromís per Sant Joan, demanem als santjoaners i santjoaneres que informen els seus familiars i amics que puguen estar en esta situació, ja que l’Ajuntament no ha procurat la comunicació personal del canvi a realitzar.

Moltes gràcies.
________________________________________________________________
Com el 29 de enero se aprobó la Ordenanza que regula la concesión de la Tarjeta Bono Oro y, según nos ha informado el mismo Ayuntamiento, pocos usuarios se han enterado de la necesidad de adaptarse a la nueva normativa, pedimos la ampliación del plazo de vigencia de la anterior tarjeta Bono Oro, pues el 23 de mayo dejarán de funcionar las no expedidas conforme la nueva regulación.
Desde Compromís per Sant Joan, pedimos a los sanjuaneros y sanjuaneras que informen a sus familiares y amigos que puedan hallarse en esta situación, ya que el Ayuntamiento no ha procurado la comunicación personal del cambio a realizar.

Muchas gracias.

Jordi Sebastià visita Sant Joan

Candidat a Europa

Candidat a Europa

Jordi Sebastià, el cabeza de lista de la Coalición que forman Coalició Compromís, Equo, Chunta Aragonesista, Democracia Participativa, Por Un Mundo Más Justo, Partido Castellano, Socialistas Independientes de Extremadura y Coalición Caballas bajo el nombre de PRIMAVERA EUROPEA confirió este sábado 10 de mayo en el pabellón Florida-Babel de Alicante el acto central de campaña de Compromís/Primavera Europea. Para apoyar la candidatura asistieron. Al acto los diputados de les Corts Valencianes : Monica Oltra, Mireia Mollà, Enric Morera, Juan Ponce y Fran Ferri asegurando la defensa de la voz de los ciudadanos en el Parlamento Europeo.
Durante esta campaña Compromís/Primavera Europea ha dejado claro que su intención es defender una nueva forma de hacer política frente al electoralismo y el bipartidismo que se viene dando en los últimos años, es decir, una política centrada en la calidad humana y la dignidad.
Durante el acto se expresó la intención de luchar contra las políticas de austeridad que asfixian a la ciudadanía más indefensa y que el Partido Popular está llevando a cabo desde las instituciones donde gobierna. También dejaron claro que están apostando por una política transparente que deje de lado la corrupción como práctica institucionalizada, reivindicando las acciones en pro de la sostenibilidad económica armonizada con el medio ambiente y apoyando una economía al servicio de las personas y no del poder, al servicio de la creación de empleo productivo y en contra de la fuga de cerebros que está sufriendo nuestro país en los últimos tiempos.

Presentació de la taula

Presentació de la taula

Algo que el diputado Fran Ferri expresó con la denuncia de la trama de enchufismo que se da en las instituciones valencianas de jóvenes del Partido Popular, hablando de “la diáspora” que se da entre este colectivo tan castigado por la crisis, en el que muchos se ven obligados a emigrar de sus hogares para encontrar una oportunidad con alguno de los acuñados mini-jobs, esos trabajos mal pagados y de largas jornadas.
Pese a la agitada agenda del candidato que encabeza la lista de Primavera Europea-Coalició Compromís Jordi Sebastià estuvo en el acto organizado por Joves de Compromís en Sant Joan, acompañado del diputado Fran Ferri, bajo el lema “Per una Europa de les persones” el Casal de Majors del municipio. Sebastià prometió trasladar las inquietudes de los santjoaners comprendiendo mejor que nadie sus necesidades e incidió en que “también trabajaremos por la economía verde, por dar prioridad absoluta a la justicia social, impulsar el bien común mediante un proyecto que tiene como meta y prioridad a las personas , pues somos una coalición que cuenta con numerosos socios y en la que nuestra tarea es escuchar a la gente. Yo en Bruselas quiero ser lo mismo que en Burjassot como alcalde, un representante del pueblo que escucha a los ciudadanos y ciudadanas”.

Albert Caturla en el tancament de l'acte.

Albert Caturla en el tancament de l’acte.

En el acto hubo tiempo para que los ciudadanos y especialmente los jóvenes expresaran a Jordi Sebastià y Fran Ferri sus inquietudes y preocupaciones, demostrando una vez más que el político de Compromís está al servicio de los ciudadanos.

Crematori

L’empresa ASV, propietària del crematori de Sant Joan, ens fa saber hui a través del seu responsable de comunicació què en pensa dels resultats de l’Informe sobre contaminants atmosfèrics que conclou que el crematori de Sant Joan està incomplint la llicència d’activitat.

Protesta de la Plataforma Anticrematori a 2011

Protesta de la Plataforma Anticrematori a 2011

Diuen que “los niveles de cloruros y partículas no superan los límites marcados por la legislación española”, i és cert. El que no vol dir que ells estiguen actuant dins la llei. La seua llicència d’activitat limita eixes emissions i ells les sobrepassen. És com si la legislació espanyola sobre edificació permet trenta pisos i tu en fas quatre, però amb una llicència que només et permet construir un xalet.
El crematori de Sant Joan es va instal·lar on està per un sospitós silenci administratiu, l’administració local i de la Generalitat no van actuar amb rapidesa ni amb tots els instruments que la llei els donava per impedir que una activitat potencialment perillosa s’instal·lara en els voltants d’un hospital, una escola i un nucli poblacional.
Les llicències d’activitat no són un xec en blanc, concreten i limiten l’activitat en base a diferents factors. L’empresa ASV ha incomplit de forma continuada eixa llicència d’activitat i ha mentit a les autoritats basant-se en informes interns. A més, des del món científic i l’OMS es confirma que l’emissió de partícules, un dels paràmetres on es superen els límits permesos al crematori de Sant Joan, són cancerígenes. L’incompliment reiterat dels límits que imposava la llicència, juntament a les noves informacions fan que siga injustificable continuar desenvolupant l’activitat en eixe entorn.
Per això, en l’última reunió de la comissió municipal de seguiment del crematori, ens vam quedar molt sorpresos quan encara no s’havia iniciat cap expedient sancionador per part de l’ajuntament, ni tan sols se n’havia estudiat la possibilitat, i s’estava a l’espera del que digueren les Conselleries de Sanitat i Medi Ambient.
Obligar a l’empresa a implementar les mesures correctores que garantisquen la realització de l’activitat dins els paràmetres autoritzats i fixar la sanció econòmica per la seua infracció continuada són les mesures que previsiblement demandarà l’administració de forma immediata, però no sembla que siguen mesures suficients.
Creiem que hi ha raons objectives que fan necessària la suspensió de l’activitat. El risc cert per a la salut constatat per organismes internacionals, la dificultat tècnica i alt cost econòmic de supervisar l’emissió de contaminants i la mala fe de l’empresa a l’hora de facilitar la informació necessària per a supervisar l’activitat haurien de ser raons suficients per prendre mesures definitives.
“Crematorio” va ser una sèrie de ficció on es vinculava esta activitat a la corrupció política. Qui estiga seguint el “serial” del crematori de Sant Joan pot trobar elements per sentenciar que “la realitat supera la ficció”. Esperem que les promeses electorals del nostre alcalde davant notari, encara que siga excepcionalment, es complisquen i desmentisca als descreguts.

Albert Caturla